Metrabyte CLoud :: Cloud VPS & Cloud Hosting บนระบบ Cloud Server แท้

Contact

Contact Address

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด
453 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559155968

บริษัท เมทราไบต์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
72 อาคาร CAT TOWER ชั้น 18 ซ.วัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558080735

support@metrabyte.cloud

02-026-3124 กด 9 ติดต่อ IDC

-