ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Cloud Hosting Wordpress Unlimited DiskSpace

Cloud Hosting Wordpress Unlimited DiskSpace

Cloud Hosting Wordpress พื้นที่ไม่จำกัด รองรับ 10 โดเมน


 
2,300.00 บาท
ต่อ 1 ปี

DirectAdmin Control panel


   Unlimited NVMe Disk

   10 โดเมน รองรับ Domain

   Unlimited DataTransfer

   Unlimited Email Account

   Unlimited Mysql Database

   200,000 Inodes

Cloud Hosting Wordpress พื้นที่ไม่จำกัด รองรับ 5 โดเมน


 
1,200.00 บาท
ต่อ 1 ปี

DirectAdmin Control panel


   Unlimited NVMe Disk

   5 โดเมน รองรับ Domain

   Unlimited DataTransfer

   Unlimited Email Account

   Unlimited Mysql Database

   100,000 Indos

Cloud Hosting Wordpress พื้นที่ไม่จำกัด รองรับโดเมนไม่จำกัด


 
3,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

DirectAdmin Control panel


   Unlimited NVMe Disk

   Unlimited Domain

   Unlimited DataTransfer

   Unlimited Email Account

   Unlimited Mysql Database

   300,000 Indos