ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Cloud VPS Forex Inter

Cloud VPS Forex Inter 1 @RAM 1 GB


 
350.00 บาท
ต่อเดือน

- CPU 1 Core
- RAM 1 GB
- Disk 30 GB
- OS support Windows 7 (Free license)
- รองรับ MT4, MT5 ทุกโบรกเกอร์
- รองรับ Remote Desktop
- Server ตั้งอยู่ที่ Equinix data center ประเทศสิงคโปร์


Cloud VPS Forex Inter 2 @RAM 2 GB


 
650.00 บาท
ต่อเดือน

- CPU 2 Core
- RAM 2 GB
- Disk 30 GB
- OS support Windows 7 (Free license)
- รองรับ MT4, MT5 ทุกโบรกเกอร์
- รองรับ Remote Desktop
- Server ตั้งอยู่ที่ Equinix data center ประเทศสิงคโปร์


Cloud VPS Forex Inter 3 @RAM 3 GB


 
900.00 บาท
ต่อเดือน

- CPU 2 Core
- RAM 3 GB
- Disk 30 GB
- OS support Windows 7 (Free license)
- รองรับ MT4, MT5 ทุกโบรกเกอร์
- รองรับ Remote Desktop
- Server ตั้งอยู่ที่ Equinix data center ประเทศสิงคโปร์


Cloud VPS Forex Inter 4 @RAM 4 GB


 
1,150.00 บาท
ต่อเดือน

- CPU 4 Core
- RAM 4 GB
- Disk 30 GB
- OS support Windows 7 (Free license)
- รองรับ MT4, MT5 ทุกโบรกเกอร์
- รองรับ Remote Desktop
- Server ตั้งอยู่ที่ Equinix data center ประเทศสิงคโปร์


Cloud VPS Forex Inter 5 @RAM 5 GB


 
1,300.00 บาท
ต่อเดือน

- CPU 4 Core
- RAM 5 GB
- Disk 30 GB
- OS support Windows 7 (Free license)
- รองรับ MT4, MT5 ทุกโบรกเกอร์
- รองรับ Remote Desktop
- Server ตั้งอยู่ที่ Equinix data center ประเทศสิงคโปร์


Cloud VPS Forex Inter 6 @RAM 6 GB


 
1,500.00 บาท
ต่อเดือน

- CPU 4 Core
- RAM 6 GB
- Disk 30 GB
- OS support Windows 7 (Free license)
- รองรับ MT4, MT5 ทุกโบรกเกอร์
- รองรับ Remote Desktop
- Server ตั้งอยู่ที่ Equinix data center ประเทศสิงคโปร์