ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Cloud VPS Windows SSD (EV)

Cloud VPS Windows SSD (EV)

Cloud VPS Windows SSD 1 @ Ram 1 GB


Starting from   300.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 2 Core
Ram 1 GB
SSD Disk 20 GB
IP Address 1 IP


Cloud VPS Windows SSD 2 @ Ram 2 GB


Starting from   600.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 2 Core
Ram 2 GB
SSD Disk 40 GB
IP Address 1 IP


Cloud VPS Windows SSD 3 @ Ram 4 Gb


Starting from   900.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 2 Core
Ram 4 GB
SSD Disk 60 GB
IP Address 1 IP


Cloud VPS Windows SSD 4 @ Ram 6 GB


Starting from   1,200.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 2 Core
Ram 6 GB
SSD Disk 80 GB
IP Address 1 IP


Cloud VPS Windows SSD 5 @ Ram 8 GB


Starting from   1,500.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 4 Core
Ram 8 GB
SSD Disk 100 GB
IP Address 1 IP


Cloud VPS Windows SSD 6 @ Ram 10 GB


Starting from   1,800.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 4 Core
Ram 10 GB
SSD Disk 120 GB
IP Address 1 IP


Cloud VPS Windows SSD 7 @ Ram 12 Gb


Starting from   2,100.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 4 Core
Ram 12 GB
SSD Disk 140 GB
IP Address 1 IP


Cloud VPS Windows SSD 8 @ Ram 14 Gb


Starting from   2,400.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 4 Core
Ram 14 GB
SSD Disk 160 GB
IP Address 1 IP


Cloud VPS Windows SSD 9 @ Ram 16 GB


Starting from   2,700.00 บาท
ต่อเดือน

CPU 4 Core
Ram 16 GB
SSD Disk 180 GB
IP Address 1 IP