เลือกแพลนที่เหมาะกับคุณ

รองรับการใช้งานได้ทุกภาษาเช่น ASP, ASP.NET มี Control Panel Plesk

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 1

SSD Disk                   :  1 GB
Domain                     :  1 Domain
Datatransfer            :  10 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 2

SSD Disk                  :  3 GB
Domain                    :  2 Domain
Datatranster           :  30 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 3

SSD Disk                  :  6 GB
Domain                    :  5 Domain
Datatransfer           :  60 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 4

SSD Disk                  :  9 GB
Domain                    :  8 Domain
Datatransfer           :  90 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 5

SSD Disk                  :  12 GB
Domain                    :  11 Domain
Datatransfer           :  120 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 6

SSD Disk                  :  15 GB
Domain                    :  15 Domain
Datatransfer           :  150 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 7

SSD Disk                  :  20 GB
Domain                    :  20 Domain
Datatransfer           :  200 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 8

SSD Disk                  :  30 GB
Domain                    :  30 Domain
Datatransfer           :  300 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS SSD 9

SSD Disk                  :  40 GB
Domain                    :  40 Domain
Datatransfer           :  400 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP