เลือกแพลนที่เหมาะกับคุณ

รองรับการใช้งานได้ทุกภาษาเช่น ASP, ASP.NET

CLOUD HOSTING WINDOWS 1

Diskspace              :  2 GB
Domain                  :  1 Domain
Datatransfer         :  10 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS 2

Diskspace              :  5 GB
Domain                  :  2 Domain
Datatransfer         :  30 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS 3

Diskspace              :  10 GB
Domain                  :  5 Domain
Datatransfer         :  60 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS 4

Diskspace              :  15 GB
Domain                  :  8 Domain
Datatransfer         :  90 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS 5

Diskspace              :  20 GB
Domain                  :  11 Domain
Datatransfer         :  120 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS 6

Diskspace              :  25 GB
Domain                  :  15 Domain
Datatransfer         :  150 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS 7

Diskspace              :  35 GB
Domain                  :  20 Domain
Datatransfer         :  200 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS 8

Diskspace              :  50 GB
Domain                  :  30 Domain
Datatransfer         :  300 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP

CLOUD HOSTING WINDOWS 9

Diskspace              :  70 GB
Domain                  :  40 Domain
Datatransfer         :  400 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP