เร็วแรงด้วย SSD NVME ไม่ต้องแชร์ทรัพยากรร่วมกับคนอื่นมี ip จริง ให้ 1 IP

CLOUD VPS LINUX NVME SSD STARTER

Nvme SSD  :  25 GB
Memory      :  2 GB
CPU              :  1 Core
IP                  :  1 IP
Data Transfer Unlimited

CLOUD VPS LINUX NVME SSD 1

Nvme SSD  :  30 GB
Memory      :  3 GB
CPU              :  2 Core
IP                  :  1 IP
Data Transfer Unlimited

CLOUD VPS LINUX NVME SSD 2

Nvme SSD  :  60 GB
Memory      :  6 GB
CPU              :  4 Core
IP                  :  1 IP
Data Transfer Unlimited

CLOUD VPS LINUX NVME SSD 3

Nvme SSD  :  120 GB
Memory      :  12 GB
CPU              :  8 Core
IP                  :  1 IP
Data Transfer Unlimited

CLOUD VPS LINUX NVME SSD 4

Nvme SSD  :  240 GB
Memory      :  22 GB
CPU              :  10 Core
IP                  :  1 IP
Data Transfer Unlimited

CLOUD VPS LINUX NVME SSD 5

Nvme SSD  :  400 GB
Memory      :  40 GB
CPU              :  14 Core
IP                  :  1 IP
Data Transfer Unlimited