ส่วนบริการลูกค้า - Metrabyte.Cloud

สั่งซื้อบริการใหม่

ไปที่หน้าจอสั่งซื้อ ลูกค้าเก่าสามารถสั่งซื้อ option หรือ addons ได้

บริหารจัดการกับบัญชีของคุณ

ลูกค้าเก่า สามารถ ล็อกอิน เข้าไปจัดการกับ บัญชีของคุณได้ที่นี่

ประกาศล่าสุด

Metrabyte Cloud แจ้งการปรับราคาโดเมน 20 Oct 2021

เรียนลูกค้าทุกท่าน  เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ให้บริการ การจดทะเบียนโดเมนหลัก มีการเปลี่ยนแปลงราคาการให้บริการมาตั้งแต่ปี ... More »

แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด 4 Apr 2017

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของ Metrabyte เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของ hostinglotus ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปได้ทางบริษัท ... More »

แจ้งเปลี่ยนอีเมล์และเบอร์โทรติดต่อ 4 Apr 2017

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของ Metrabyte ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปได้ทางบริษัทขอแจ้งเปลียนแปลงอีเมล์ในการติดต่อ เดิม ... More »