สั่งซื้อบริการใหม่

ไปที่หน้าจอสั่งซื้อ ลูกค้าเก่าสามารถสั่งซื้อ option หรือ addons ได้

บริหารจัดการกับบัญชีของคุณ

ลูกค้าเก่า สามารถ ล็อกอิน เข้าไปจัดการกับ บัญชีของคุณได้ที่นี่

ประกาศล่าสุด

แจ้งปรับปรุง UX/UI ส่วนบริการค้าใหม่ 28/10/2017


แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด 04/04/2017

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของ Metrabyte เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของ hostinglotus ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปได้ทางบริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่จากบริษัท เมทราไบต์... More »

แจ้งเปลี่ยนอีเมล์และเบอร์โทรติดต่อ 04/04/2017

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของ Metrabyte ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปได้ทางบริษัทขอแจ้งเปลียนแปลงอีเมล์ในการติดต่อ เดิม support@metrabyte.co.th เป็น support@metrabyte.cloud และ... More »