ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Cloud Hosting Wordpress Unlimited Disk NVME

Cloud Hosting Wordpress Unlimited Disk NVME

Wordpress Unlimited Disk 1


 
1,499.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Nvme Disk Space Unlimited
Data Transfer 150 GB
สามารถเพิ่มจำนวนโดเมน 2 โดเมน
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
บริการย้ายข้อมูลฟรี
ฟรีจดโดเมน/ย้ายโดเมน .com


Wordpress Unlimited Disk 2


 
2,399.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Nvme Disk Space Unlimited
Data Transfer 300 GB
สามารถเพิ่มจำนวนโดเมน 5 โดเมน
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
บริการย้ายข้อมูลฟรี
ฟรีจดโดเมน/ย้ายโดเมน .com


Wordpress Unlimited Disk 3


 
3,599.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Nvme Disk Space Unlimited
Data Transfer 500 GB
สามารถเพิ่มจำนวนโดเมน 15 โดเมน
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
บริการย้ายข้อมูลฟรี
ฟรีจดโดเมน/ย้ายโดเมน .com