ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Cloud Vps EnterPrise Linux Nvme

Cloud Vps EnterPrise Linux Nvme

Cloud Vps Enterprise Linux Nvme 1


Starting from   299.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 20 GB
Memory 2 GB
CPU 2 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited


Cloud Vps Enterprise Linux Nvme 2


Starting from   599.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 40 GB
Memory 4 GB
CPU 2 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited


Cloud Vps Enterprise Linux Nvme 3


Starting from   1,199.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 100 GB
Memory 8 GB
CPU 4 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Monitoring email


Cloud Vps Enterprise Linux Nvme 4


Starting from   2,199.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 200 GB
Memory 16 GB
CPU 4 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Monitoring email


Cloud Vps Enterprise Linux Nvme 5


Starting from   3,699.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 350 GB
Memory 32 GB
CPU 8 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Monitoring email