ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Cloud Vps EnterPrise Window Nvme

Cloud Vps EnterPrise Window Nvme

Cloud Vps Enterprise Window Nvme 1


Starting from   399.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 20 GB
Memory 2 GB
CPU 2 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited


Cloud Vps Enterprise Window Nvme 2


Starting from   699.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 40 GB
Memory 4 GB
CPU 2 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited


Cloud Vps Enterprise Window Nvme 3


Starting from   1,299.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 100 GB
Memory 8 GB
CPU 4 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Monitoring email


Cloud Vps Enterprise Window Nvme 4


Starting from   2,299.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 200 GB
Memory 16 GB
CPU 4 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Monitoring email


Cloud Vps Enterprise Window Nvme 5


Starting from   3,799.00 บาท
ต่อเดือน

Nvme SSD 350 GB
Memory 32 GB
CPU 8 Core
IP 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Monitoring email