ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Cloud hosting Linux Nvme

Cloud hosting Linux Nvme

Cloud hosting Linux Nvme 1


 
599.00 บาท
ต่อ 1 ปี

Disk Space Nvme SSD 10 GB
Data Transfer 300 GB/เดือน
เพิ่มโดเมนไม่จำกัด
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
รองรับ Cron job,Node js
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
บริการย้ายข้อมูลฟรี


Cloud hosting Linux Nvme 2


 
899.00 บาท
ต่อ 1 ปี

Disk Space Nvme SSD 15 GB
Data Transfer 500 GB/เดือน
เพิ่มโดเมนไม่จำกัด
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
รองรับ Cron job,Node js
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
บริการย้ายข้อมูลฟรี


Cloud hosting Linux Nvme 3


 
1,199.00 บาท
ต่อ 1 ปี

Disk Space Nvme SSD 20 GB
Data Transfer 1 TB/เดือน
เพิ่มโดเมนไม่จำกัด
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
รองรับ Cron job,Node js
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
บริการย้ายข้อมูลฟรี


Cloud hosting Linux Nvme 4


 
1,699.00 บาท
ต่อ 1 ปี

Disk Space Nvme SSD 30 GB
Data Transfer 3 TB/เดือน
เพิ่มโดเมนไม่จำกัด
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
รองรับ Cron job,Node js
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
บริการย้ายข้อมูลฟรี


Cloud hosting Linux Nvme 5


 
2,899.00 บาท
ต่อ 1 ปี

Disk Space Nvme SSD 60 GB
Unlimited Data Transfer
เพิ่มโดเมนไม่จำกัด
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
รองรับ Cron job,Node js
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
บริการย้ายข้อมูลฟรี