ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Colocation ฝากเซิรฟเวอร์

Colocation Mini PC


 
1,500.00 บาท
ต่อเดือน

Ethernet Port 10/100/1000 Mbps
Public IP Address 1 IP
Power Plug 1 Plug
บริการ Traffic Monitoring
บริการ KVM Over IP


COLOCATION 1 U


 
2,500.00 บาท
ต่อเดือน

Ethernet Port 10/100/1000 Mbps
Public IP Address 1 IP
Power Plug 1 Plug
บริการ Traffic Monitoring
บริการ KVM Over IP


Colocation Tower PC GB


 
3,500.00 บาท
ต่อเดือน

Ethernet Port 10/100/1000 Mbps
Public IP Address 1 IP
Power Plug 1 Plug
บริการ Traffic Monitoring
บริการ KVM Over IP


COLOCATION 2 U


 
4,000.00 บาท
ต่อเดือน

Ethernet Port 10/100/1000 Mbps
Public IP Address 1 IP
Power Plug 1 Plug
บริการ Traffic Monitoring
บริการ KVM Over IP


Colocation 1/4 Rack GB


 
12,000.00 บาท
ต่อเดือน

Ethernet Port 10/100/1000 Mbps
Public IP Address 8 IP
Power Plug 6 Plug
บริการ Traffic Monitoring
บริการ KVM Over IP


Colocation 1/2 Rack


 
24,000.00 บาท
ต่อเดือน

Ethernet Port 10/100/1000 Mbps
Public IP Address 16 IP
Power Plug 16 Plug
บริการ Traffic Monitoring
บริการ KVM Over IP