เลือกแพลนที่เหมาะกับคุณ

รับประกันความพอใจ คืนเงินใน 30 วัน

Cloud Hosting Windows 1 Disk 2 GB


 
500.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 2 GB
 • Domain 1
 • Datatransfer 10 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 2 Disk 5 GB


 
1,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 5 GB
 • Domain 2
 • Datatransfer 30 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 3 Disk 10 GB


 
2,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 10 GB
 • Domain 5
 • Datatransfer 60 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 4 Disk 15 GB


 
3,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 15 GB
 • Domain 8
 • Datatransfer 90 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 5 Disk 20 GB


 
4,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 20 GB
 • Domain 11
 • Datatransfer 120 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 6 Disk 25 GB


 
5,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 25 GB
 • Domain 15
 • Datatransfer 150 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 7 Disk 35 GB


 
6,500.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 35 GB
 • Domain 20
 • Datatransfer 200 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 8 Disk 50 GB


 
10,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 50 GB
 • Domain 30
 • Datatransfer 300 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 9 Disk 70 GB


 
13,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

 • Diskspace 70 GB
 • Domain 40
 • Datatransfer 400 GB
 • Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
 • ASP.NET 4.5 , PHP , Python, MVC 3.0 AJAX