ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

เลือกแพลนที่เหมาะกับคุณ

รับประกันความพอใจ คืนเงินใน 30 วัน

Cloud Hosting Linux 1 - SSD 1 GB


 
500.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 1 GB
Domain 1
Datatransfer 10 GB
Unlimited Email , MYSQL


Cloud Hosting Linux 2 - SSD 3 GB


 
1,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 3 GB
Domain 2
Datatransfer 30 GB
Unlimited Email , MYSQL


Cloud Hosting Linux 3 - SSD 6 GB


 
2,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 6 GB
Domain 5
Datatransfer 60 GB
Unlimited Email , MYSQL


Cloud Hosting Linux 4 - SSD 9 GB


 
3,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 9 GB
Domain 8
Datatransfer 90 GB
Unlimited Email , MYSQL


Cloud Hosting Linux 5 - SSD 12 GB


 
4,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 12 GB
Domain 11
Datatransfer 120 GB
Unlimited Email , MYSQL


Cloud Hosting Linux 6 - SSD 15 GB


 
5,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 15 GB
Domain 15
Datatransfer 150 GB
Unlimited Email , MYSQL


Cloud Hosting Linux 7 - SSD 20 GB


 
6,500.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 20 GB
Domain 20
Datatransfer 200 GB
Unlimited Email , MYSQL


Cloud Hosting Linux 8 - SSD 30 GB


 
10,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 30 GB
Domain 30
Datatransfer 300 GB
Unlimited Email , MYSQL


Cloud Hosting Linux 9 - SSD 40 GB


 
13,000.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Disk 40 GB
Domain 40
Datatransfer 400 GB
Unlimited Email , MYSQL