เลือกแพลนที่เหมาะกับคุณ

รับประกันความพอใจ คืนเงินใน 30 วัน

Cloud VPS Windows SSD 1 @ Ram 1 GB


Starting from   300.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 2 Core

 • Ram 1 GB

 • SSD Disk 20 GB

 • IP Address 1 IPCloud VPS Windows SSD 2 @ Ram 2 GB


Starting from   600.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 2 Core

 • Ram 2 GB

 • SSD Disk 40 GB

 • IP Address 1 IPCloud VPS Windows SSD 3 @ Ram 4 Gb


Starting from   900.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 2 Core

 • Ram 4 GB

 • SSD Disk 60 GB

 • IP Address 1 IP

 • Control Panel Plesk Support 200 บาท/เดือนCloud VPS Windows SSD 4 @ Ram 6 GB


Starting from   1,200.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 2 Core

 • Ram 6 GB

 • SSD Disk 80 GB

 • IP Address 1 IP

 • Control Panel Plesk Support 200 บาท/เดือนCloud VPS Windows SSD 5 @ Ram 8 GB


Starting from   1,500.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 4 Core

 • Ram 8 GB

 • SSD Disk 100 GB

 • IP Address 1 IP

 • Control Panel Plesk Support 200 บาท/เดือนCloud VPS Windows SSD 6 @ Ram 10 GB


Starting from   1,800.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 4 Core

 • Ram 10 GB

 • SSD Disk 120 GB

 • IP Address 1 IP

 • Control Panel Plesk Support 200 บาท/เดือนCloud VPS Windows SSD 7 @ Ram 12 Gb


Starting from   2,100.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 4 Core

 • Ram 12 GB

 • SSD Disk 140 GB

 • IP Address 1 IP

 • Control Panel Plesk Support 200 บาท/เดือนCloud VPS Windows SSD 8 @ Ram 14 Gb


Starting from   2,400.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 4 Core

 • Ram 14 GB

 • SSD Disk 160 GB

 • IP Address 1 IP

 • Control Panel Plesk Support 200 บาท/เดือนCloud VPS Windows SSD 9 @ Ram 16 GB


Starting from   2,700.00 บาท
ต่อเดือน

 • CPU 4 Core

 • Ram 16 GB

 • SSD Disk 180 GB

 • IP Address 1 IP

 • Control Panel Plesk Support 200 บาท/เดือน