ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Email Marketing

บริการส่งอีเมลโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลข่าวสาร

Email Marketing 1


 
500.00 บาท
ต่อเดือน

- จำนวนการส่งอีเมล 4,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report


Email Marketing 2


 
950.00 บาท
ต่อเดือน

- จำนวนการส่งอีเมล 5,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report


Email Marketing 3


 
1,800.00 บาท
ต่อเดือน

- จำนวนการส่งอีเมล 10,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report


Email Marketing 4


 
3,900.00 บาท
ต่อเดือน

- จำนวนการส่งอีเมล 25,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report


Email Marketing 5


 
5,500.00 บาท
ต่อเดือน

- จำนวนการส่งอีเมล 35,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report