ตะกร้าสินค้าของฉัน - Metrabyte.Cloud

Cloud Hosting Wordpress Unlimited Domain

Cloud Hosting Wordpress Unlimited Domain

Wordpress Unlimited 1


 
1,499.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Nvme Disk Space 10 GB
Unlimited Data Transfer
เพิ่มโดเมนไม่จำกัด
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
ป้องกัน DDos Attack
บริการย้ายข้อมูลฟรี
ฟรีจดโดเมน/ย้ายโดเมน .com


Wordpress Unlimited 2


 
2,399.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Nvme Disk Space 20 GB
Unlimited Data Transfer
เพิ่มโดเมนไม่จำกัด
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
ป้องกัน DDos Attack
บริการย้ายข้อมูลฟรี
ฟรีจดโดเมน/ย้ายโดเมน .com


Wordpress Unlimited 3


 
3,599.00 บาท
ต่อ 1 ปี

SSD Nvme Disk Space 50 GB
Unlimited Data Transfer
เพิ่มโดเมนไม่จำกัด
สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด
สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
ฟรี Let's Encrypt SSL
ระบบจัดการ Direct Admin (Da)
ป้องกัน DDos Attack
บริการย้ายข้อมูลฟรี
ฟรีจดโดเมน/ย้ายโดเมน .com