คู่มือการใช้งาน - Metrabyte.Cloud

คู่มือการใช้งาน

  บทความ

การจัดการ DNS ระบบ Vesta Control Panel
Log in เข้าสู่หน้า Vesta admin โดยเข้าใช้งานผ่าน หมายเลขไอพีตามด้วยพอร์ท 8083 เช่น...
การสร้าง Email Account ระบบ Vesta Control Panel
Log in เข้าสู่หน้า Vesta admin โดยเข้าใช้งานผ่าน หมายเลขไอพีตามด้วยพอร์ท 8083 เช่น...
การเพิ่ม Domain ระบบ Vesta Control Panel
Log in เข้าสู่หน้า Vesta admin โดยเข้าใช้งานผ่าน หมายเลขไอพีตามด้วยพอร์ท 8083 เช่น...
วิธี Login เข้าระบบการจัดการ DNS ระบบ Vesta Control Panel
Log in เข้าสู่หน้า Vesta admin โดยเข้าใช้งานผ่าน หมายเลขไอพีตามด้วยพอร์ท 8083 เช่น...
วิธีเพิ่ม User ระบบ Vesta Control Panel
Log in เข้าสู่หน้า Vesta admin โดยเข้าใช้งานผ่าน หมายเลขไอพีตามด้วยพอร์ท 8083 เช่น...