คู่มือการใช้งาน - Metrabyte.Cloud

  บทความ

วิธีติดตั้ง SSL ให้กับ IIS Server
1.ไปที่ IIS Manager ในส่วน Connections เลือกเครื่อง Server ให้ถูกต้องแล้วคลิกเมนู Sever...