คู่มือการใช้งาน - Metrabyte.Cloud

คู่มือการใช้งาน

  บทความ

Add New Reseller
Add New Reseller เป็นการ สร้าง Reseller เพื่อมาควบคุมดูแล รวมถึงการ เพิ่ม ลบ เปลี่ยนแปลงค่าต่าง...
Add New User For Domain
  Add New User เป็นการ สร้าง User ขึ้นมา เพื่อจัดการโดเมน และใช้เข้ามา จัดการส่วนต่างๆ...
Create E-Mail Accounts
การสร้าง E-Mail Accounts ขึ้นมาใช้งาน รับ - ส่ง email  วิธีการ 1. login เข้าระบบ...
Create Package For User
Manage User Packages เป็นการสร้าง Package ขึ้นมาสำหรับ User  ซึ่ง User มีไว้ควบคุบ...
Create-Restore Backups
การ Create Backup และ Restore Backup ในระดับของ User  วิธีการ Create Backup 1....
DNS Administration
DNS Administration เป็นส่วนที่ไว้ จัดการกับ DNS Record ของ Domain เช่น CNAME MX Record TXT A...
Domain Pointers
Domain Pointers คือ การเพิ่มโดเมนอื่นข้าใน โดเมนหลักที่มีอยู่ หน้าเว็บจะเห็นเหมือนกับ...
FTP File to Server
FTP file web ขึ้น Server ทางเราแนะนำ ให้ใช้ Program filezilla connect ขึ้น server  1. เปิด...
FTP Management
FTP Management เป็นการสร้าง FTP Account เพิ่มขึ้นมา จาก User ที่มีอยู่...
Manage Reseller Packages
Manage Reseller Packages เป็นการสร้าง Package เพื่อที่จะสามารถเข้าไปสร้าง Reseller ขึ้น...
MySQL Management
MySQL Management ส่วนนี้ไว้สร้าง Database และ User Database เพื่อนำไปใช้กับระบบ...
Reset and Resend Mail Username and Password
ในกรณีที่ ท่านลืม User + password ทางเข้าระบบ control panel และ FTP ในระดับ User  วิธีการ...
Service Monitor
Service Monitor เป็นตัวช่วยในการ Restart หรือ Stop หรือ Start Service ต่างๆ ไม่ผ่าน Shell command...
Set Permission and Reset Owner
Set Permission and Reset  Owner เป็นการแก้ไข permission และ owner ไม่ผ่าน shell command...
Site Summary / Statistics / Logs
    วิธีการ  1. เข้าระบบจัดการ Control panel DirectAdmin  2....
Subdomain Management
Subdomain Management คือ การสร้าง folder ย่อย ภายใต้โดเมน เช่น http://board.metrabyte.co.th board...