คู่มือการใช้งาน - Metrabyte.Cloud

คู่มือการใช้งาน

  บทความ

การ Backup Email Outlook On Cloud Backup Mcloud
การ Backup Email Outlook เปิดโปรแกรม Cloud Backup Mcloud ที่หน้า dashboard, ให้เลือกData...
การ Backup ข้อมูล บน Cloud Backup Mcloud
การ Backup ข้อมูล เปิดโปรแกรม Cloud Backup Mcloud ที่หน้า dashboard, ให้เลือกData Selection....
การ Download File Backup บน Cloud ลงเครื่อง
การ Download File Backup บน Cloud ลงเครื่อง Login บน https://backup.mcloud.co.th/...
การ Restore ข้อมูล บน Cloud backup
การ Restore ข้อมูล บน Cloud Backup คลิกขวา icon Mcloud ด้านล่างของ Desktop และเลือก Open...
การติดตั้ง Cloud Backup on client
การติดตั้งระบบ Cloud Backup Login in https://backup.mcloud.co.th/ จากเมนูด้านซ้าย เลือก...
การเพิ่ม User Cloud Backup
การเพิ่ม User Cloud Backup Log in ที่ https://backup.mcloud.co.th/ จากเมนูด้านซ้าย ให้เลือก...
วิธีตรวจสอบ Log Cloud Backup
วิธีตรวจสอบ Log Cloud Backup Login on https://backup.mcloud.co.th/ แถบด้านซ้าย เลือก เมนู...