วิธี login เข้าระบบ Plesk Control Panel Print

  • 6

วิธี login เข้าระบบ Plesk Control Panel

ลูกค้าสามารถดูข้อมูล link และ user password สำหรับใช้ login ได้ใน email ที่ใช้ลงทะเบียนสั่งซื้อ

Subject email จะระบุว่า "Metrabyte Cloud Co.,Ltd ข้อมูลการใช้งาน Hosting"Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ