วิธี Add Domain Print

  • 3


1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel
2. Click ที่ Add Domain

add13. ใส่ชื่อ Domain name
4. Location of the website's files ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรจากที่ระบบกำหนดมาให้
5. Document root สามารถให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ Domain
add2


6. Click OK

add3add4


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ