วิธี install wordpress Print

  • 8


วิธีที่ 1


1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress

ิb2


2. คลิกที่ install จะมีให้เลือก 2 วิธี คือ install (Quick) และ install (Custom)

ถ้าเลือก install (Quick) ระบบจะกำหนดค่า default มาให้ ควรเลือกเป็น install (Custom) จะสามารถกำหนดค่าได้เอง

b2


3. เลือกเป็น install (Custom) จะได้หน้า installation of wordpress ให้กรอกข้อมูลช่องที่จำเป็นทั้งหมด (ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่ต้องการ และคลิก install

b3
b4


 

4. เริ่มการติดตั้ง

b5


5. ติดตั้งสำเร็จ

b6
วิธีที่2
1. เลือก Subdomain ที่ต้องการ install wordpress
2. Click Application

b1
2. Click Featured Applications เลือกที่ WordPress Click install เลือก install(Custom)

b2
3. เลือก I accept the terms of License Agreement แล้วกด Next

b3
4. กรอกข้อมูลช่องที่จำเป็นทั้งหมด (ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่ต้องการ และคลิก install

b4
b5

5. เริ่มการติดตั้ง

b6

6. ติดตั้งสำเร็จ

b8


 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ