วิธี Add Subdomain Print

  • 0


1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel
2. Click ที่
Add Subdomain

b9


3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ Subdomain แล้วตามด้วยชื่อ Domain หลัก
4. Document root สามารถให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ subdomain
5. Click Secure the domain with let's encrypt ถ้าต้องการ แล้วกด OK

b126. รอสักครู่เพิ่อระบบทำการ Add Subdomaim
7. เสร็จแล้วจะได้ Subdomaim เพิ่มขึ้นมา

ิb11


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ