วิธี Backup Manager Print

  • 8


วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที

1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ Backup Manager

c12. จะมาที่หน้า Backup Manager เลือก Click ที่ Back Up

c2 

3. จะมาที่หน้า Back Up the Subscription เลือกตามภาพแล้วกด OK 

c3

 

4. backup สำเร็จ

c4
วิธีที่ 2 การตั้งค่าการสำรองข้อมูลตามกำหนดการ

1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ Backup Manager

c5


2. จะมาที่หน้า Backup Manager เลือก Click ที่ Schedule

c6


 

3. จะมาที่หน้า Scheduled Backup Settings ตั้งค่าเวลาที่ต้องการจะ Backup กด Apply แล้วกด OK

c7

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ