การเพิ่ม User Cloud Backup Print

  • Cloud Backup
  • 0

การเพิ่ม User Cloud Backup

  1. Log in ที่ https://backup.mcloud.co.th/
  2. จากเมนูด้านซ้าย ให้เลือก Users / Servers
  3. หน้าจัดการ Users / Servers ให้คลิกปุ่ม Add Users มี 3 วิธีในการเพิ่มผู้ใช้

Manual add

Invite by email

Multiple add (CSV)

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ