การติดตั้ง Cloud Backup on client Print

 • Cloud Backup
 • 0

การติดตั้งระบบ Cloud Backup

 1. Login in https://backup.mcloud.co.th/
 2. จากเมนูด้านซ้าย เลือก Users/Servers.
 3. ตรงManage Users/Servers ให้คลิกปุ่ม ADD SERVER 
 4. เลือกผู้ดูแลระบบที่คุณต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ใหม่นี้
  ตั้งค่าที่เก็บข้อมูลและขีดจำกัด OCR สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเพิ่ม (ไม่บังคับ)
  Policy (ไม่บังคับ) แล้วคลิกปุ่ม Add server
 5. ตรง ช่อง Code กรอบแดง Activation Token .ให้ Copy ไว้ และคลิกปุ่ม Proceed with download setup.
 6. จะได้โปรแกรมมาให้กด install และตั้งค่าด้านล่างนี้


 7. สำคัญ! ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการติดตั้ง หากขึ้นตามรูปด้านล่างนี้ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Windows ของคุณ บัญชีนี้ต้องเป็นสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์ (Administrator) หากผู้ใช้รายนี้เข้าร่วมโดเมน ให้ป้อนชื่อโดเมนแล้วตามด้วยชื่อผู้ใช้: DomainName\UserName
 8. เมื่อติดตั้ง ระบบ Backup Mcloud แล้ว หน้านี้จะต้องใส่ Userpass ที่ได้รับทางอีเมลของ Mcloud
  **** ในการกรณีติดตั้งบน Server จริง จะมีเมนูเพิ่มให้ใส่ Code Activation

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ