การ Backup Email Outlook On Cloud Backup Mcloud Print

 • Cloud Backup
 • 0

การ Backup Email Outlook

 1. เปิดโปรแกรม Cloud Backup Mcloud
 2. ที่หน้า dashboard, ให้เลือกData Selection.
 3. แท็บ Smart Selection และเลือก Mail ซึ่งจะสำรองไฟล์ Outlook PST ไปยัง Hot Storage
 4. หากคุณต้องการสำรองข้อมูล Outlook ไปยัง Cold Storage; แท็บ Cold Storage คลิกที่ Add Smart Selection จากนั้นเลือก Mail หรือคลิกที่ปุ่ม Add File/Add Folder เลือกไฟล์ PST ที่ต้องการ แล้วคลิก.
 5. คลิกปุ่มSave.
 6. เมื่อตั้งค่าหน้านี้เสร็จให้กด Next
  Run on schedule ตั้งวันเวลาที่ต้องการ backup
  Enable Bandwith ตั้งความเร็วในการ backup
 7. หน้านี้แสดงว่าตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กด Done


                                            ระบบกำลัง backup

Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ