การ Download File Backup บน Cloud ลงเครื่อง Print

  • Cloud Backup
  • 0

การ Download File Backup บน Cloud ลงเครื่อง

  1. Login บน https://backup.mcloud.co.th/
  2. แถบด้านซ้ายเลือก Discover
  3. ตรง DEVICES & SERVICES เลือกชือ PC ที่จะดาวน์โหลดไฟล์ และ คลิกปุ่มดาวน์โหลดในกรอบแดงตามรูปนี้
  4. รอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ

Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ