คู่มือการใช้งาน - Metrabyte.Cloud

คู่มือการใช้งาน

  บทความ

การ Reboot Start Stop Cloud VM
การ Reboot Start Stop Cloud VM
การ Remote หน้าจอ Cloud VM เพื่อแก้ใข ใช้งานตัว VM
การ Remote หน้าจอ Cloud VM เพื่อแก้ใข ใช้งานตัว VM หรือ จัดการ สั่ง Reboot Stop Reset...
การตรวจสอบ IP Address และ Hostname ที่ได้รับ สำหรับ Cloud VM
การตรวจสอบ IP Address และ Hostname ที่ได้รับสำหรับ Cloud VM เพื่อนำมาใช้งาน  
การตั้ง Boot Cloud VM เพื่อเลือก ว่าต้องการ Boot ISO Disk หรือ Network
การตั้ง Boot Cloud VM เพื่อเลือก ว่าต้องการ Boot ISO Disk หรือ Network
การเลือก ISO สำหรับใช้ Install OS เพื่อใช้งาน Cloud VM
 การเลือก ISO สำหรับใช้ Install OS เพื่อใช้งาน Cloud VM