การยืนยัน RAA verification mail Print

  • 0

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลการจดทะเบียนโดเมน (ICANN) มีข้อกำหนดใหม่ระบุให้ผู้จดทะเบียนทุกท่านต้องทำการยืนยันว่าชื่อและที่อยู่ที่แจ้งขอจะทะเบียนโดเมนใน Registrant Contact นั้นเป็นชื่อที่อยู่จริง และ Email ที่สามารติดต่อได้จริงครับ

ส่งผลทำให้ผู้จดทะเบียนโดเมนทุกท่านจำเป็นต้องคลิกที่ยืนยันว่า Email ที่ใช้ยื่นจดทะเบียนเป็น Email ที่สามารถติดต่อได้จริง และเป็น Email จริงของผู้จดทะเบียน

การยืนยันเราจะมี Email ส่งให้หลังจากจดทะเบียนโดเมน โดยหัวข้อ Email ระบุว่า : RAA verification mail
ภายใน Email จะมีข้อความดังต่อไปนี้ (ตัวอย่าง)

Your email address, [email protected], has been set as the Registrant contact for 1 domain names registered through HostingLotus. Please click on the following link to verify your email address. By clicking on the following link you are agreeing to Terms of Services.

http://domain.hostinglotus.com/linkhandler/servlet/ValidateRAAServlet?id=11654106&token=912f258ef73448b3b988033f18446c4e&lang=en

This notice is being sent due to the registration, transfer, or change to the WHOIS information on your domain(s). Please note that failure to verify the Registrant contact email address will lead to deactivation of the respective domain name(s) if not completed within 15 days from the date of that action. Once deactivated, the domain names will not function until the email address is verified.

Affected domain names:

kangairandservice.com

Support:
For any support with respect to your relationship with us you can always contact us directly using the following Information.

 

หากท่านได้รับ Email ลักษณะนี้กรุณาคลิกที่ Link เพื่อทำการ Verify Email Accont ได้เลยครับ

หากไม่ทำการคลิก Link เพื่อ Verify ภายใน 15 วัน ชื่อ Domain ที่ท่านจดทะเบียนจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าท่านจะคลิกที่ Link เพื่อยืนยันครับ


Was this answer helpful?

« Back