การเชื่อมต่อ Domain กับ Google site Print

  • 1

การเชื่อมต่อ Domain กับ Google site

1. เข้าลิ้ง google site https://sites.google.com/ 

2. เลือก site ที่ต้องการเชื่อมต่อโดเมน และคลิกเข้าไป

3. ด้านบนขวา ให้กดรูป ฟันเฟือง และ เลือกเมนู โดเมนที่กำหนดเอง -> เริ่มการตั้งค่า

4. เลือก ใช้โดเมนจากบุคคลที่สาม และใส่ชื่อโดเมนเข้าไปและกดถัดไปตามรูป

5. ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการเชื่อมต่อ และ กด ยืนยันความเป็นเจ้าของตามรูป

6. ตรงเมนู Sign in to your domain name provider ให้เลือก Other และ Copy ค่า TXT ส่งให้ผู้ให้บริการ Domain ของลูกค้า

7. เมื่อผู้ให้บริการ Domain กำหนด TXT ให้แล้ว ให้มากด Verify

8. หลังจากนั้นให้กลับมากด ถัดไป ตามรูปนี้

9. ให้ส่ง ค่า cname ให้ผู้ให้บริการ Domain และกดเสร็จสิ้น


Was this answer helpful?

« Back