การใช้งานติดตั้ง Application สำเร็จรูป (Installatron) Print

  • 0

1. ทำการ Login เข้าระบบ Direct Admin และเลือกเมนู Installatron Application Installer ดังรูปหมายเลขที่ 1 2. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรวม Application สำเร็จรูปทั้งหมด ดังรูป สามารถเลือก Application ที่ต้องการติดตั้งและทำตามขั้นตอนของระบบจนเสร็จขั้นตอนเป็นอันติดตั้งเสร็จสมบูรณ์


Was this answer helpful?

« Back