คู่มือการใช้งาน - Metrabyte.Cloud

คู่มือการใช้งาน

หมวดหมู่

DirectAdmin For VPS 17
ระบบ control panel directadmin สำหรับ vps linux
Dooweb 0
Dooweb
คู่มือการใช้งาน Cloud VPS 5
คู่มือการใช้งาน Cloud VPS ในส่วนการใช้งานต่างๆ ทั้ง Windows และ Linux
คู่มือการใช้งาน Plesk Control Panel 13
คู่มือการใช้งาน Plesk Control Panel
วิธีการสั่งซื้อบริการ VPS Colo Dedicated 1
วิธีการสั่งซื้อบริการ VPS Colo Dedicated

ได้รับความนิยมสูงสุด

DNS Administration
DNS Administration เป็นส่วนที่ไว้ จัดการกับ DNS Record ของ Domain เช่น CNAME MX Record TXT A...
Set Permission and Reset Owner
Set Permission and Reset  Owner เป็นการแก้ไข permission และ owner ไม่ผ่าน shell command...
คู่มือการใช้งาน DotNetPanel
คู่มือการใช้งาน http://help.dotnetpanel.com/Administrator%20Guide/Home.aspx   Download...
Add New User For Domain
  Add New User เป็นการ สร้าง User ขึ้นมา เพื่อจัดการโดเมน และใช้เข้ามา จัดการส่วนต่างๆ...
Service Monitor
Service Monitor เป็นตัวช่วยในการ Restart หรือ Stop หรือ Start Service ต่างๆ ไม่ผ่าน Shell command...